Létavértesi Nyitvatár

Jogszabályok

Nyitvatartás

Az üzletek nyitvatartásának rendjét a 2005. évi CLXIV. törvény 6. §-a szabályozza. Üzletekkel kapcsolatos jogszabályok 6. § (1) Az üzlet nyitvatartási idejét a vásárlási szokások, a foglalkoztatottak és a lakókörnyezet érdekeinek figyelembevételével a kereskedő állapítja meg. (2) A kereskedő köteles a) az üzlet nyitvatartási idejét az üzlet létesítésére vonatkozó bejelentésben vagy a működési engedély iránti kérelemben, illetve az abban bekövetkező változást az azt megelőző nyolc napon belül a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni; b) az üzlet nyitvatartási idejéről és az abban bekövetkező változásokról a vásárlókat tájékoztatni. Az üzlet zárvaA fenti törvény nem határozza meg pontosan a vásárlók tájékoztatásának mikéntjét, a Fogyasztóvédelmi Hatóság azonban megfogalmazza a lényeges szabályokat: „A tájékoztatónak egyértelműnek kell lenni. Ha a deklarált nyitvatartási időn belül valamilyen oknál fogva ideiglenesen zárva tart az üzlet, akkor arról kell tájékoztatni a vásárlót, a zárva tartás kezdő és záró időpontját idő mértékben (dátum, órában, percben) kifejezve kell megadni, s azt betartani. Nem fogadhatók el az alábbi tájékoztatók: „rögtön jövök”, „áruátvétel miatt zárva”, „ebédelni mentem”, ”fél óra múlva jövök” stb.” Forrás: A fogyasztóvédelmi ellenőrzések szempontjai

Vásárlók könyve

Elégedetlen vásárlóA Vásárlók könyvére vonatkozó előírásokat a 2005.évi CLXIV.törvény 5. §-a tartalmazza: (4) Az üzletekben jól látható és könnyen hozzáférhető helyen a kereskedelmi hatóság által hitelesített, folyamatosan számozott oldalú vásárlók könyvét kell elhelyezni. A vásárlók a vásárlók könyvébe bejegyezhetik az üzlet működésével, továbbá az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszaikat és javaslataikat. A vásárlót e jogának gyakorlásában megakadályozni vagy befolyásolni tilos. (5) A vásárlók könyvét a használatba vétel előtt a kereskedelmi hatóság hitelesíti, feltüntetve a vásárlók könyve megnyitásának időpontját.

Ár feltüntetése

Fizetés a pénztárnálA termékek árának, valamint a szolgáltatások díjának feltüntetését a 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet szabályozza: 2. § (1) A termék eladási árát – a (2) és a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a) a terméken, annak csomagolásán vagy a termékhez egyéb módon rögzítve, vagy b) a közvetlenül a termék mellett elhelyezett egyedi árkiíráson vagy a fogyasztó számára a megvenni kívánt termék kiválasztásakor könnyen hozzáférhető árjegyzéken (ideértve az étel-, illetve itallapot is) kell feltüntetni. (2) A nem előrecsomagolt, a fogyasztó jelenlétében kimért termékre (ömlesztett termék) vonatkozóan csak az egységárat kell feltüntetni. (3) Az eladási árat, illetve az egységárat elegendő az (1) bekezdés b) pontja szerinti módon feltüntetni a csomagolás nélkül értékesített termék esetén. (4) A kereskedelemről szóló törvényben meghatározott vendéglátás keretében értékesített termék vonatkozásában az eladási árat vagy az egységárat kell feltüntetni. 3. § (1) A termék egységárát, ha az nem egyezik meg a termék eladási árával, a) a terméken, annak csomagolásán vagy a termékhez egyéb módon rögzítve, vagy b) a közvetlenül a termék mellett elhelyezett egyedi árkiíráson vagy a fogyasztó számára a megvenni kívánt termék kiválasztásakor könnyen hozzáférhető árjegyzéken (ideértve az étel-, illetve itallapot is) kell feltüntetni. (2) Nem kell feltüntetni az egységárat a) az 50 g, 50 ml vagy 5 cm alatti csomagolási egységű vagy méretű, b) az automatából értékesített, c) az egy csomagban lévő, készletben értékesített, d) a különleges díszcsomagolású, e) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvényben meghatározott élelmiszer esetén az ételek készítéséhez egy csomagba összeállított terméken. (3) Ha külön jogszabály meghatározott előrecsomagolt termék forgalmazása során a nettó tömeg mellett a töltő (lecsepegtetéssel meghatározott) tömeg feltüntetését is előírja, elegendő a töltő tömeg egységárának feltüntetése.